Priateľské stretnutie vo futbale Budkovce- Závažná Poruba