Oznam pre Voľby do orgánov samosprávnych krajov

  • 18. august 2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00h. V prílohe sa nachádza informácia pre voliča Oznamujeme Vám, že v zmysle harmonogramu organizačno technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017, zverejňujeme elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie : obecbudkovce@centrum.sk Uvedenú adresu zverejňujeme pre potreby politických strán.

K stiahnutiu