Cirkev

     

K stiahnutiu

     

Nová webová stránka našej farnosti je :

www.budkovce.rimkat.sk