Projekt Kvapka ZŠ Budkovce

     

O projekte Kvapka - Kolobeh vody a príprava komunitného arboréta, 

ktorý realizuje Základná škola Budkovce sa viac dozviete, ak kliknete na link :

 

http://projektkvapka.esy.es/