Školstvo

     

Základná škola Júlie Bilčíkovej Budkovce 355 

má svoju webovú stránku 

http://zsbudkovce.edupage.org/ 

Materská škola Budkovce 

má svoju webovú stránku -

www.msbudkovce.edupage.org