Užitočné web linky

     

Súvisiace odkazy:

www.statnasprava.sk/sk/stsp/ciselniky.nsf/i/440807 - Úrady Michalovce

www.call.sk/  - Užitočné čisla

www.cp.sk - Cestovný poriadok

www.shmu.sk/sk/ - Počasie

www.vse.sk/wps/portal/vse/kontakty/kmz - Elektrárne

www.spp.sk  -  Plynárne

www.vvs-as.sk/novy_web/ - Vodárne

www.epi.sk/Domov/Default.aspx - Zákony

www.urad-online.sk/ - Úrady online

 portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx -Verejná správa

www.upsvarmi.sk/  - Úrad práce Michalovce

 www.vszp.sk - Všeobecná zdravotná poisťovňa

socialnapoistovna.urad-online.sk/ - Sociálna poisťovňa

ZDRAVOTNÍCTVO:

www.informovanypacient.sk/

www.liekinfo.sk

www.adcc.sk/

www.edusan.sk/