Vývoz TKO

     

Firma, prevádzkujúca vývoz TKO v obci Budkovce

Webová stránka firmy, ktorá prevádzkuje vývoz TKO v obci Budkovce je www.fura.sk 

     

Vývoz TKO občania 2012

Vážení občania.

 

Firma Fúra s.r.o. nebude v roku 2012 vyvážať TKO v sáčkoch priložených ku KUKA nádobe .  Na vývoz TKO bude slúžiť buď KUKA nádoba, alebo jednorázové červené vrecia označené logom firmy.  Komunálny odpad, ktorý nebude uložený v tomto označenom vreci, alebo v odpadovej nádobe,                 Vám spoločnosť Fúra NEVYVEZIE. Občania môžu tieto vrecia naplnené komunálnym odpadom v ktorýkoľvek vývozný deň v priebehu roka vyložiť ku svojej KUKA nádobe.

 

Jednorázové červené vrece na vývoz TKO v počte 2 ks dostanete zdarma po zaplatení poplatku za vývoz TKO na OcÚ. Po zaplatení poplatku za vývoz TKO na rok 2012 dostanete NÁLEPKU, ktorú je potrebné nalepiť na svoju KUKA nádobu. Od 01.04.2012 bude firma Fúra vyvážať iba nádoby označené NÁLEPKOU!!!  /to znamená  iba tie KUKA, ktoré sú vyplatené /

V prípade, že občanom nebudú postačovať dve vrecia, ktoré dostanú bezplatne, majú možnosť si ich kedykoľvek v priebehu roka zakúpiť na OcÚ, alebo si zakúpiť ďalšiu KUKA nádobu na vývoz TKO.

 

Separovaný odpad sa bude zbierať v igelitových vreciach, ktoré vám pracovníci firmy Fúra po vyprázdnení vrátia späť. Igelitové vrecia na separovaný odpad Vám dodá OcÚ. Jednotlivé komodity sa budú vyvážať následovne:

 

vrece              igelitové     -          papier

vrece               igelitové     -          PET fľaše

vrece               igelitové     -          zmiešané plasty

vrece               igelitové     -          tetrapak a kovové obaly

vrece                                       -          sklo

 

vrece               Červené       -          TKO

 

Prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali aj zásady zberu a triedenie separovaného zberu v Harmonograme zberu komunálneho a separovaného odpadu z domácností na rok 2012. V prípade nejasností sa môžete informovať na tel. čísle spoločnosti Fúra s.r.o. 055/6760132 .

 


 

     

Vývoz TKO podnikateľské subjekty 2012

Vážení občania – podnikateľské subjekty.
 
Firma Fúra s.r.o. nebude v roku 2012 vyvážať TKO v sáčkoch priložených ku KUKA nádobe . Na vývoz TKO bude slúžiť buď KUKA nádoba, alebo jednorázové červené vrecia označené logom firmy.  Komunálny odpad, ktorý nebude uložený v tomto označenom vreci, alebo v odpadovej nádobe, Vám spoločnosť Fúra NEVYVEZIE. Tieto vrecia naplnené komunálnym odpadom môžete v ktorýkoľvek vývozný deň v priebehu roka vyložiť                 ku svojej KUKA nádobe.
Jednorázové červené vrece na vývoz TKO v počte 2 ks dostanete zdarma po zaplatení poplatku za vývoz TKO na OcÚ. V prípade, že Vám nebudú postačovať dve vrecia, ktoré dostanete bezplatne, máte možnosť                 si ich kedykoľvek v priebehu roka zakúpiť na OcÚ, alebo si zakúpiť ďalšiu KUKA nádobu na vývoz TKO.
Po zaplatení poplatku za vývoz TKO na rok 2012 dostanete NÁLEPKU,                      ktorú je potrebné nalepiť na svoju KUKA nádobu. Od 01.04.2012 bude firma Fúra vyvážať iba nádoby označené NÁLEPKOU!!! /to znamená iba tie KUKA, ktoré sú vyplatené /
 
V prípade záujmu zabezpečiť separovaný zber a vývoz nebezpečných odpadov, kontaktujte spoločnosť Fúra s.r.o., pre dohodnutie osobitných zmluvných podmienok.
 
Separovaný odpad sa bude zbierať v igelitových vreciach, ktoré vám pracovníci firmy Fúra po vyprázdnení vrátia späť. Jednotlivé komodity sa budú vyvážať následovne:
 
vrece                   igelitové       -             papier
vrece                    igelitové        -             PET fľaše
vrece                    igelitové        -             zmiešané plasty
vrece                    igelitové        -             tetrapak a kovové obaly
vrece                                                    -             sklo
 
vrece              Červené     -         TKO
 
Prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali aj zásady zberu a triedenie separovaného zberu v  Harmonograme zberu komunálneho a separovaného odpadu z domácností na rok 2012. V prípade nejasností sa môžete informovať na tel. čísle spoločnosti Fúra s.r.o. 055/6760132 .