Zubná lekárka

     

DENTORA s.r.o

Zubná ambulancia

 

Obvod - Budkovce, Dúbravka, Slavkovce,

Zemplínske Kopčany, Malé Raškovce,

Hatalov, Žbince, Vrbnica

 

 

Lekár : MUDr.  Helena Slodičková

sestra : Mgr. Terézia Hrehová

 

tel. číslo : 056 6493022

 

Ordinačné hodiny :

Pondelok - piatok : 8,00 - 14,00

Pacienti s bolesťami - od 8,00 do 9,00